Familie- en erfrecht Estate planing

Estate planning

De overdracht van vermogen uit fiscaal oogpunt wordt vaak aangeduid met de Engelse term estate planning. Estate planning heeft tot doel een opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen. Er zijn verschillende vormen van vermogensoverheveling, zowel bij leven als na uw overlijden. U kunt hierbij denken aan schenkingen (zowel "echte" als "op papier"), fiscaal slimme testamenten, huwelijkse voorwaarden en een lange-termijnplanning bij overdracht van uw onderneming aan (één van) uw kinderen. De notaris kan de voor- en nadelen voor u toelichten.
 
  vorige pagina  
 
  © Copyright Venekamp & Daams Notarissen | Realisatie  Impuls Publiciteit 2008