Testamenten
Schenkingen
Voogdijregeling
Estate planning
Huwelijksvoorwaarden
Geregistreerd partnerschap
Samenlevingscontract

 
     
  Bij elke belangrijke stap in uw leven staat de notaris u met raad en daad terzijde. Hij zet de afspraken die u en uw (huwelijks)partner maakt zwart-op-wit. En mocht u onverhoopt uit elkaar gaan, dan kan de notaris u van dienst zijn bij de verdeling van uw gezamenlijke eigendommen.
De notaris maakt uw testament op. Bij de geboorte van uw kinderen, legt de notaris de voogdijregeling vast. De notaris kan schenkingen voor u verzorgen en u daarin adviseren.
Ook na een overlijden kan de notaris u juridisch ondersteunen. Soms heeft u hem alleen maar nodig voor het opmaken van een officieel document, waaruit blijkt dat u erfgenaam bent (de 'verklaring van erfrecht'). Maar desgewenst kan hij u ook de gehele afwikkeling van de nalatenschap uit handen nemen en toezien op een rechtmatige verdeling.
Kortom, in alle fasen van uw leven kan de notaris u goede diensten bewijzen.
 
     
 
   
 
  © Copyright Venekamp & Daams Notarissen | Realisatie  Impuls Publiciteit 2008