Familie- en erfrecht Samenlevingscontract

Samenleven zwart-op-wit

Wie zijn liefdesrelatie bij de wet wil regelen kan een huwelijk aangaan of kiezen voor een geregistreerd partnerschap. Een derde mogelijkheid is een samenlevingscontract. De notaris kan zoín contract opstellen. In deze overeenkomst wordt bijvoorbeeld vastgelegd hoe de partners hun inkomsten delen, of de kosten van de gemeenschappelijke woning verdeeld worden en wat er moet gebeuren in geval van overlijden. Vaak is een samenlevingscontract voorwaarde voor de toepassing van regelingen op het gebied van partnerpensioen. Ook bij bepaalde erfrechtelijke voorzieningen is het vereist.
 
  vorige pagina  
 
  © Copyright Venekamp & Daams Notarissen | Realisatie  Impuls Publiciteit 2008