Familie- en erfrecht Testamenten

Wie krijgt wat na uw dood?

In een testament kunt u regelen wat er met uw vermogen gebeurt, wanneer u komt te overlijden. Ook kunt u in uw testament aanwijzen wie uw testament moet gaan uitvoeren (de zogenaamde executeur), wie u graag als voogd over uw kinderen zou willen aanwijzen of wie het financieel beheer over uw erfenis gaat voeren. Voor het opstellen van een testament heeft u de notaris nodig. Hij kan uw uiterste wil juridisch verwoorden, zal met u meedenken over de inhoud van uw testament en u wijzen op de fiscale en juridische gevolgen. Laat u geen testament opmaken, dan biedt de wet een regeling voor de vererving van uw nalatenschap. De notaris kan u informeren over de gevolgen van deze wettelijke regeling.
 
  vorige pagina  
 
  © Copyright Venekamp & Daams Notarissen | Realisatie  Impuls Publiciteit 2008