Ondernemersrecht Vereniging en stichting

Met of zonder leden

De vereniging is een van de oudste samenwerkingsvormen die we kennen. Twee personen of meer kunnen met een bepaald doel voor ogen een vereniging oprichten. Een vereniging heeft een bestuur en leden, die allen stemrecht hebben. Het is mogelijk om een vereniging bij notariële akte op te richten, maar dit is niet verplicht. Dit is wel verplicht bij de oprichting van een stichting. De stichting is een rechtspersoon en bezit dus volledige rechtsbevoegdheid. In tegenstelling tot een vereniging mag een stichting geen leden hebben. Over de verschillende aspecten kan de notaris u uitgebreid inlichten.
 
  vorige pagina  
 
  © Copyright Venekamp & Daams Notarissen | Realisatie  Impuls Publiciteit 2008